Alışveriş Sepetiniz

Yasal Uyarı

Koordinatlar

Bu site www.takı-kutusu.store tarafından düzenlenmekte ve yönetilmektedir

Host

Web sitesi O2Switch tarafından barındırılmaktadır, merkez ofis: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand.

İletişim bilgileri ve Veri Koruma Görevlisi:

E-posta adresi: contact @takı-kutusu.store

Sitenin ve sunulan hizmetlerin kullanım şartları ve koşulları.

Site, Fikri Mülkiyet Kanunu hükümleri ve ilgili Uluslararası Düzenlemeler tarafından korunan bir fikri eser teşkil etmektedir. Müşteri, Sitedeki unsurların veya eserlerin tamamını veya bir kısmını hiçbir şekilde yeniden kullanamaz, aktaramaz veya kendi hesabına istismar edemez.

Sitenin kullanımı, aşağıda açıklanan genel kullanım koşullarının tam ve eksiksiz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu kullanım koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya eklenebilir ve bu nedenle site kullanıcılarının düzenli olarak bunlara başvurmaları tavsiye edilir.

Bu web sitesi normalde kullanıcılar tarafından her zaman erişilebilir durumdadır. Ancak, Le sitesi teknik bakım amacıyla hizmeti kesintiye uğratmaya karar verebilir, bu durumda kullanıcıları müdahalenin tarih ve saatleri konusunda önceden bilgilendirmeye çalışacaktır. Web sitesi sorumlu kişi tarafından düzenli olarak güncellenir. Benzer şekilde, yasal bildirimler herhangi bir zamanda değiştirilebilir: yine de kullanıcı için bağlayıcıdırlar ve aşina olmak için mümkün olduğunca sık başvurmaya davet edilirler.

Sağlanan hizmetlerin açıklaması

Web sitesinin amacı, şirketin tüm faaliyetleri hakkında bilgi sağlamaktır. Site, sitede mümkün olduğunca doğru bilgi sağlamak için çaba göstermektedir. Bununla birlikte, ister kendi hatası isterse bu bilgileri sağlayan üçüncü taraf ortakların hatası olsun, güncelleme sürecindeki herhangi bir eksiklik, yanlışlık veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan tüm bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla verilmiş olup, değişikliğe tabidir. Ayrıca, sitedeki bilgiler eksiksiz değildir. Yayına alındığından bu yana yapılan değişikliklere tabidir.

Teknik verilere ilişkin sözleşme sınırlamaları

Web sitesi JavaScript teknolojisini kullanmaktadır. Web sitesi, sitenin kullanımıyla ilgili herhangi bir maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, sitenin kullanıcısı siteye yeni donanım kullanarak, virüssüz ve son nesil güncellenmiş bir tarayıcı ile erişmeyi taahhüt eder Site, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR: No. 2016-679)

hükümlerine uygun olarak Avrupa Birliği topraklarında bir sağlayıcı tarafından barındırılmaktadır.

Amaç, en iyi oranda erişilebilirlik sağlayan bir hizmet sunmaktır. Ev sahibi, yılın her günü, günde 24 Saat hizmetinin sürekliliğini sağlar. Ancak, özellikle bakım amacıyla, altyapılarını iyileştirmek için, altyapı arızası durumunda veya Hizmetlerin anormal olduğu düşünülen trafik oluşturması durumunda, barındırma hizmetini mümkün olan en kısa süreler için kesintiye uğratma hakkını saklı tutar

.

İnternet ağının, telefon hatlarının veya özellikle sunucuya erişimi engelleyen ağ tıkanıklığına bağlı bilgisayar ve telefon ekipmanlarının arızalanması durumunda site ve ev sahibi sorumlu tutulamaz.

Fikri mülkiyet ve sahtecilik

Site, fikri mülkiyet haklarına sahiptir ve metinler, resimler, grafikler, logolar, videolar, simgeler ve sesler dahil olmak üzere web sitesinde erişilebilen tüm öğelerin kullanım haklarına sahiptir. Önceden yazılı izin alınmadıkça, kullanılan araç veya süreç ne olursa olsun, sitenin unsurlarının tamamının veya bir kısmının çoğaltılması, temsili, değiştirilmesi, yayınlanması, uyarlanması yasaktır.

Sitenin veya içerdiği unsurlardan herhangi birinin izinsiz kullanımı bir ihlal olarak kabul edilecek ve Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L.335-2 ve devamı maddelerinin hükümlerine uygun olarak kovuşturulacaktır.

Sorumluluk sınırlamaları

Site bir yayıncı olarak hareket eder ve yayınladığı İçeriğin kalitesinden ve doğruluğundan sorumludur.

Site, web sitesine erişirken kullanıcının ekipmanında meydana gelen ve teknik özellikleri karşılamayan ekipmanın kullanılmasından veya bir hata veya uyumsuzluğun ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Site ayrıca, sitenin kullanımından kaynaklanan dolaylı zararlardan (pazar kaybı veya fırsat kaybı gibi) sorumlu tutulamaz. Etkileşimli alanlar (iletişim alanında soru sorma imkanı) kullanıcıların kullanımına açıktır. Site, bu alanda yayınlanan ve Fransa’da yürürlükte olan mevzuata, özellikle de veri koruma ile ilgili hükümlere aykırı olan her türlü içeriği önceden haber vermeksizin silme hakkını saklı tutar. Uygulanabilir olduğu durumlarda, site ayrıca, kullanılan araç ne olursa olsun (metin, fotoğraf vb.), özellikle ırkçı, aşağılayıcı, karalayıcı veya pornografik nitelikteki mesajlar durumunda, kullanıcının hukuki ve/veya cezai sorumluluğuna başvurma hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerin yönetimi

Müşteri, pazarlama iletişimine ilişkin düzenlemeler, 21 Haziran 2014 tarihli Dijital Ekonomide Güven Yasası, 06 Ağustos 2004 tarihli Veri Koruma Yasası ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (RGPD: n° 2016-679) hakkında bilgilendirilir.

Kişisel verilerin toplanmasından sorumludur

Kullanıcının kişisel hesabının oluşturulması ve Sitede gezinmesinin bir parçası olarak toplanan Kişisel Veriler için, Kişisel Verilerin işlenmesinden sorumlu kişi sitenin yöneticisidir

Site, topladığı verilerin işlenmesinden sorumlu taraf olarak, yürürlükteki yasal hükümler çerçevesine uymayı taahhüt eder. Özellikle, veri işleme amaçlarını belirlemek, onaylarının alınmasından başlayarak potansiyel müşterilerine ve müşterilerine kişisel verilerinin işlenmesi hakkında tam bilgi sağlamak ve gerçeğe uygun bir işleme kaydı tutmak Müşterinin sorumluluğundadır. Site, Kişisel Verileri her işlediğinde, Kişisel Verilerin doğru ve Sitenin bunları işleme amaçlarıyla ilgili olmasını sağlamak için tüm makul adımları atar.

Toplanan verilerin niteliği

Site aşağıdaki verilerin bir kısmını veya tamamını işleyebilir:

Sitede gezinmeyi ve kullanıcı tarafından sipariş edilen hizmetlerin yönetimini ve izlenebilirliğini sağlamak için: bağlantı ve Site kullanım verileri, faturalama, sipariş geçmişi vb.

Bilgisayar sahtekarlığını (spam, hack…) önlemek ve bunlarla mücadele etmek için: tarama için kullanılan donanım, IP adresi, şifre (karma)

Sitede gezinmeyi iyileştirmek için: bağlantı ve kullanım verileri

Site üzerinde isteğe bağlı memnuniyet anketleri yapmak için: e-posta adresi

iletişim kampanyaları (sms, e-posta) yürütmek için: telefon numarası, e-posta adresi

Site kişisel verilerinizi satmaz, bu nedenle yalnızca gereklilik dışında veya istatistiksel ve analiz amaçlı kullanılır.

Erişim, düzeltme ve itiraz hakları

Mevcut Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak, Site Kullanıcıları aşağıdaki haklara sahiptir:

erişim hakkı (RGPD Madde 15) ve düzeltme hakkı (RGPD Madde 16), Kullanıcıların verilerinin güncellenmesi, eksiksiz olması yanlış, eksik, belirsiz, güncel olmayan veya toplanması, kullanılması, iletilmesi veya saklanması yasak olan Kullanıcıların kişisel verilerini engelleme veya silme hakkı (RGPD Madde 17)

İzni istediği zaman geri çekme hakkı (RGPD Madde 13-2c)

Kullanıcıların verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkı (RGPD Madde 18)

Kullanıcıların verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı (RGPD Madde 21)

Kullanıcılar tarafından sağlanan verilerin, bu verilerin rızalarına veya bir sözleşmeye dayalı olarak otomatik işlemeye tabi olduğu durumlarda taşınabilirlik hakkı (RGPD Madde 20)

Kullanıcıların ölümünden sonra verilerinin kaderini belirleme ve sitenin verilerini daha önce belirledikleri üçüncü bir tarafa iletip iletmeyeceğini seçme hakkı

Site, bir Kullanıcının ölümünden haberdar olur olmaz ve kendisinden talimat gelmemesi halinde, kanıt amacıyla veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için saklanması gerekli olmadıkça, verilerini imha etmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, Site’nin Kişisel Verilerini nasıl kullandığını öğrenmek, düzeltmek veya işlenmesine itiraz etmek isterse, sayfanın üst kısmındaki şirket adresinden Site ile yazılı olarak iletişime geçebilir.

Bu durumda, Kullanıcı, sitenin düzeltmesini, güncellemesini veya silmesini istediği Kişisel Verileri belirtmeli ve bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı veya pasaport) bir kopyası ile kendilerini tam olarak tanımlamalıdır.

Kişisel Verilerin silinmesine yönelik talepler, özellikle belgelerin saklanması veya arşivlenmesi ile ilgili olarak Le sitesine yasaların getirdiği yükümlülüklere tabi olacaktır. Son olarak, Site Kullanıcıları denetim makamlarına ve özellikle CNIL’e (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) şikayette bulunabilirler.

Kişisel verilerin ifşa edilmemesi

Site, Müşterileri hakkında toplanan Bilgileri işlemekten, barındırmaktan veya Müşteriyi önceden bilgilendirmeden Avrupa Birliği dışında bulunan veya Avrupa Komisyonu tarafından “yetersiz” olarak kabul edilen bir ülkeye aktarmaktan kaçınacaktır. Tüm bunlar için Site, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR: no. 2016-679) gerekliliklerine ilişkin yeterli garantileri sunmaları koşuluyla teknik ve ticari alt yüklenicilerini seçmekte özgürdür.

Site, Bilgilerin güvenliğini korumak ve özellikle yetkisiz kişilere iletilmemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt eder. Ancak, Müşterinin Bilgilerinin bütünlüğünü veya gizliliğini etkileyen bir olay Sitenin dikkatine sunulursa, Site Müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeli ve alınan düzeltici önlemler hakkında Müşteriyi bilgilendirmelidir. Ayrıca Site herhangi bir “hassas veri” toplamaz.

Kullanıcının Kişisel Verileri, yalnızca bu politikanın amaçlarına ulaşmak için sitenin iştirakleri ve alt yükleniciler (hizmet sağlayıcılar) tarafından işlenebilir.

İlgili atıflarının sınırları dahilinde ve yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda, site Kullanıcılarının verilerine erişmesi muhtemel ana kişiler esas olarak müşteri hizmetlerimizin temsilcileridir.

Olay bildirimi

Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, İnternet üzerinden hiçbir iletim yöntemi ve hiçbir elektronik depolama yöntemi tamamen güvenli değildir. Sonuç olarak, mutlak güvenliği garanti edemeyiz. Bir güvenlik ihlalinin farkına varırsak, uygun önlemleri alabilmeleri için ilgili kullanıcıları bilgilendireceğiz. Olay bildirim prosedürlerimiz, ister ulusal ister Avrupa düzeyinde olsun, yasal yükümlülüklerimizi dikkate alır. Müşterilerimizi hesaplarının güvenliğiyle ilgili tüm konularda tam olarak bilgilendirmeyi ve onlara kendi yasal bildirim yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için gerekli tüm bilgileri sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Site kullanıcısının hiçbir kişisel bilgisi, kullanıcının bilgisi olmadan yayınlanmaz, değiştirilmez, aktarılmaz, devredilmez veya herhangi bir ortamda üçüncü şahıslara satılmaz. Yalnızca sitenin ve haklarının yeniden satın alınmasının varsayılması, yukarıda belirtilen bilgilerin olası alıcıya iletilmesine izin verecek ve bu alıcı da sitenin kullanıcısı ile ilgili verilerin aynı şekilde korunması ve değiştirilmesi yükümlülüğüne sahip olacaktır.

Güvenlik

Site, Kişisel Verilerin ve Kişisel Sağlık Verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenlik duvarları, takma adlandırma, şifreleme ve parola gibi standart cihazlarla korunan ağlar kullanmaktadır.

Site, Kişisel Verileri işlerken bunları kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya imhaya karşı korumak için tüm makul adımları atar.

“Çerezler” hiper metin bağlantıları ve internet etiketleri (“etiketler”)

Le site Le site, Le site’nin izni ile kurulan diğer sitelere bir dizi köprü metin bağlantısı içerir. Ancak, Le site bu şekilde ziyaret edilen sitelerin içeriğini kontrol etme konumunda değildir ve sonuç olarak bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Çerezleri devre dışı bırakmaya karar vermediğiniz sürece, sitenin bunları kullanabileceğini kabul edersiniz. Site tarafından sunulan Hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişimi azaltabileceğini veya engelleyebileceğini bilerek, size sunulan ve aşağıda hatırlatılan devre dışı bırakma seçeneklerini kullanarak bu çerezleri istediğiniz zaman ve ücretsiz olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

“KURABİYELER”

“Çerez”, Kullanıcının tarayıcısına gönderilen ve Kullanıcının terminalinde (örn. bilgisayar, akıllı telefon) saklanan küçük bir bilgi dosyasıdır (bundan böyle “Çerezler” olarak anılacaktır). Bu dosya, Kullanıcının alan adı, Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı, Kullanıcının işletim sistemi ve erişim tarihi ve saati gibi bilgileri içerir. Çerezlerin hiçbir şekilde Kullanıcı terminaline zarar verme olasılığı yoktur.

Site, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaretiyle ilgili olarak, başvurulan sayfalar, yapılan aramalar gibi bilgilerini işleyebilir. Bu bilgiler, Sitenin, Sitenin içeriğini ve Kullanıcının gezinmesini iyileştirmesini sağlar.

Çerezler, Site’de gezinmeyi ve/veya Site tarafından sunulan hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırır ve Kullanıcı, tarayıcısını, Çerezlerin terminalde saklanması için bunları kabul etmek isteyip istemediğine veya tam tersine, sistematik olarak veya gönderene göre reddedilmesine karar vermesine izin verecek şekilde yapılandırabilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcı yazılımlarını, terminallerinde bir Çerez depolanmadan önce zaman zaman Çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneği sunulacak şekilde yapılandırabilirler. Site, bu durumda, tarayıcı yazılımlarının tüm işlevlerinin kullanılamayabileceğini Kullanıcıya bildirir.

Kullanıcı, terminalinde veya tarayıcısında Çerezlerin depolanmasını reddederse veya burada depolananları silerse, Kullanıcı, Sitede gezinme ve deneyimlerinin sınırlı olabileceği konusunda bilgilendirilir. Bu durum, Site veya hizmet sağlayıcılarından biri, teknik uyumluluk amacıyla, terminal tarafından kullanılan tarayıcı türünü, dil ve ekran ayarlarını veya terminalin İnternet’e bağlı göründüğü ülkeyi tanıyamadığında da söz konusu olabilir.

Uygulanabildiği yerlerde, Site, (i) Çerezlerin Kullanıcı tarafından reddedilmesi (ii) Kullanıcının seçimi nedeniyle Sitenin çalışması için gerekli Çerezleri kaydetmesinin veya bunlara başvurmasının imkansız olmasından kaynaklanan, Sitenin ve Site tarafından sunulan herhangi bir hizmetin bozulmuş çalışmasıyla bağlantılı sonuçlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. Çerezlerin yönetimi ve Kullanıcının seçimleri için her tarayıcının yapılandırması farklıdır. Kullanıcının Çerezler ile ilgili isteklerini nasıl değiştirebileceğini gösterecek olan tarayıcının yardım menüsünde açıklanmaktadır.

Kullanıcılar istedikleri zaman Çerezlerle ilgili isteklerini ifade etmeyi ve değiştirmeyi seçebilirler. Site, bu bölümde açıklanan bilgileri toplamasına ve işlemesine yardımcı olmak için harici hizmet sağlayıcıların hizmetlerini de kullanabilir.

Son olarak, Le site’nin Web sitesinde veya mobil uygulamasında görünen Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ve Youtube sosyal ağlarına adanmış ikonlara tıklayarak ve Kullanıcı Le site’nin Web sitesinde veya mobil uygulamasında gezinmeye devam ederek çerezlerin depolanmasını kabul etmişse, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ve Youtube da terminallerinize (bilgisayar, tablet, cep telefonu) çerez bırakabilir.

Bu tür çerezler, yalnızca Web Sitesinde veya Le site’nin mobil uygulamasında gezinmeye devam ederek bunlara izin vermeniz durumunda terminallerinize yerleştirilir. Bununla birlikte, Kullanıcı istediği zaman sitenin bu tür çerezleri depolamasına verdiği izni iptal edebilir.

TAGS INTERNET

Site zaman zaman İnternet etiketleri (“etiketler” veya eylem etiketleri, tek piksellik GIF’ler, açık GIF’ler, görünmez GIF’ler ve bire bir GIF’ler olarak da bilinir) kullanabilir ve bunları yabancı bir ülkede bulunan (ve dolayısıyla Kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere ilgili bilgileri depolayan) uzman bir web analiz ortağı aracılığıyla dağıtabilir.

Bu etiketler hem İnternet kullanıcılarının Siteye erişimini sağlayan çevrimiçi reklamlarda hem de Sitenin çeşitli sayfalarında yer almaktadır.

Bu teknoloji, Sitenin, ziyaretçilerin Siteye verdiği yanıtları ve eylemlerinin etkinliğini (örneğin, bir sayfanın kaç kez açıldığı ve başvurulan bilgiler) ve Kullanıcının bu Siteyi kullanımını değerlendirmesini sağlar.

Dış hizmet sağlayıcı, bu etiketler aracılığıyla Site ve diğer web sitelerinin ziyaretçileri hakkında bilgi toplayabilir, Site için Site etkinliği hakkında raporlar derleyebilir ve Site ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlayabilir.

Uygulanabilir hukuk ve yargı yetkisinin nitelendirilmesi.

Le site web sitesinin kullanımı ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık Fransız yasalarına tabidir. Yasaların izin vermediği durumlar dışında, münhasır yargı yetkisi yetkili mahkemelere verilmiştir.

Ücretsiz teslimat

Dünya çapında ücretsiz gönderim

Müşteri Hizmetleri

İletişim formumuz aracılığıyla her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız.

Güvenli ödeme

Çevrimiçi ortaklarımız aracılığıyla %100 güvenli ödemeler